Zajęcia językowe

Zajęcia języka angielskiego adresowane są dla dzieci od czwartego roku życia.  Organizuję także kursy dla dorosłych. Zajęcia języka angielskiego odbywają się w małych grupach, maksymalnie 10 osób co umożliwia mi indywidualizowanie pracy  z uczniem. 

Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 minut. W ramach kursu dzieci otrzymują materiały, które umożliwiają codzienny kontakt z językiem angielskim poprzez słuchanie płyt , czy gry komputerowe. Na swoich zajęciach wykorzystuję różnorodne pomoce dydaktyczne, tak aby efektywnie stymulować wszechstronny

rozwój dziecka. Pracując w szkole podstawowej znam możliwości poznawcze uczniów w danej grupie wiekowej i swój program nauczania buduję właśnie w oparciu o nie. 

Posiadam również wiedzę na temat zakresu materiału niezbędnego do przyswojenia przez dzieci.  Wciąż nieustannie poszukuję ciekawych form nauczania. Zapraszam na darmowe zajęcia pokazowe.

 

 

 

 

Powered by Quick.cms | Webmaster by Budowa stron