zajęcia językowe

 Nauczaniem języka angielskiego zajmuję się od roku 1995. Pracuję z  dziećmi od czwartego roku życia. Pracując w szkole podstawowej znam możliwości poznawcze uczniów w danej grupie wiekowej i swój program nauczania buduję właśnie w oparciu o nie.  Posiadam również wiedzę na temat zakresu materiału niezbędnego do przyswojenia przez dzieci. Zajęcia języka angielskiego odbywają się w małych grupach, maksymalnie 8 osób co umożliwia mi indywidualizowanie pracy  z uczniem.  Na swoich zajęciach wykorzystuję różnorodne pomoce dydaktyczne, tak aby efektywnie stymulować wszechstronny rozwój dziecka. Nieustannie poszukuję ciekawych form nauczania. Zapraszam na darmowe zajęcia pokazowe.