Kilka słów o mnie

Nauczanie języka angielskiego FUN to szkoła językowa założona przez Joannę Urbańczyk-Nowak w roku 1995. Wtedy to właśnie rozpoczęłam pracę w szkole podstawowej. Cały czas jednak poszukiwałam metod, które byłyby  skuteczne w nauczaniu języka angielskiego i atrakcyjne dla najmłodszych. W 2001 roku zainteresowałam się metodą opracowaną przez  Helen Doron, która była nowością na polskim rynku edukacyjnym. W tym samym roku uzyskałam uprawnienia do nauczania w/w metodą i rozpoczęłam pracę z małymi dziećmi prowadząc kursy językowe. Przez dziesięć lat byłam jednym z niewielu, niezależnych nauczycieli w Częstochowie wykorzystujących jej założenia.  Ukończyłam również szkolenia z zakresu kinezjologii edukacyjnej i wiedzę na temat gimnastyki mózgu stosuję na co dzień. Dzięki posiadanemu także wykształceniu plastycznemu zwracam uwagę na kreatywny i twórczy rozwój dziecka. Zdobyte doświadczenia  przyczyniły się do  wypracowania własnego stylu nauczania. W swojej pracy dydaktycznej łączę długoletnie doświadczenie z nowatorskimi technikami nauczania. Oprócz działalności dydaktycznej zajmuję się również organizacją letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci.

Powered by Quick.cms | Webmaster by Budowa stron